Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16782
Title: Kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije kogenerativnim gasnim modulom „VITOBLOC 200 EM 20/39
Authors: Rakic, Nikola
Canović, Dušan
Jurišević, Nebojša
Sustersic, Vanja
Babic, Milun
Journal: Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine)
Issue Date: 2014
Abstract: U radu je dat kratak osvrt na proces i postupke kogeneracije sa posebnim akcentom na kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije klipnim motorima čije je pogonsko gorivo prirodni gas. Opisan je model kogenerativne proizvodnje gasnim modulom koji predstavlja deo laboratorijske opreme Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, izračunata je proizvedena toplotna energija koja bi bila iskorišćena za zagrevanje objekta fakulteta, kao i električna energija koja bi bila prodata nacionalnoj elektrokorporaciji i plasirana u elektro - distributivnu mrežu. Takođe, prikazani su troškovi proizvodnje i finansijske dobiti koje se javljaju tokom procesa mikro kogeneracije, kao i njihov ukupni bilans. Data je i kratka analiza emisije polutanata u atmosferu prouzrokovana radom gasnog modula.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16782
Type: article
ISSN: 0354-9496
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

26

Downloads(s)

5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rad 3 TPM Vol_19 No_4.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons