Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17006
Title: TRENDOVI PRIMENE CAD/CAM SISTEMA U INŽENJERSTVU I EDUKACIJI
Authors: Devedzic, Goran
Ivanović, Lozica
Erić, Milan
Issue Date: 2005
Abstract: Razvoj proizvoda i procesa podrazumeva primenu inženjerskih znanja i veština, ali i intenzivnu primenu raznovrsnih softverskih alata. Jedan broj potrebnih softverskih alata integrisan je u okviru CAD/CAM sistema, dok drugi čine manje ili više nezavisne inženjerske i poslovne aplikacije. Zajedno predstavljaju CAx sistem, u koji je ugrađeno i za čije korišćenje je potrebno znanje iz oblasti informacionih tehnologija, teorije konstruisanja, obradnih sistema, poslovnih procesa i sl. Stepen integrisanosti softverskih alata u okviru CAx sistema, intenzitet primene prilikom rešavanja inženjerskih problema, kao i načini edukacije i nivo obučenost stručnog kadra razlikuju se u većoj meri. Današnja stremljenja u primeni CAD/CAM sistema, kao okosnice CAx sistema, odlikuju, pre svega, softverska integracija različitih disciplina, projektovanje u kontekstu sklopa, konkurentnost projektovanja, olakšano upravljanje varijantnošću proizvoda, kolaborativan i distribuiran razvoj primenom Internet tehnologija i standardizacija razmenljivosti podataka. Saglasno tome, edukacija stručnog kadra usmerena je ka obuci inženjera na univerzitetskom nivou, specijalizovanoj obuci u okviru univerziteta i/ili firmi, kao i specijalističko-ekspertskoj obuci za potrebe konkretnih poslova u industriji. Rad sumira stanje razvoja i trendove u ovoj oblasti.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17006
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

12

Downloads(s)

2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proizvodno masinstvo 2005.PDF7.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons