Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17011
Назив: Tribološke karakteristike cikloidnog ozubljenja
Аутори: Ivanović, Lozica
Josifović, Danica
Датум издавања: 2001
Сажетак: In this paper are made the analysis some of geometrical and kinematic parameters of the contact surfaces of the cycloid gearing. As the first are determinated the limiting points on the pair of the tooth profiles in contact, which defined one pair and two pairs of teeth in contact. Then is developed mathematical model in form of the parameter equations, which follow the change of the relative velocities in contact, the sliding velocities and specific sliding in the contact points during the contact period. It can be concluded that specific sliding is constant along the cycloid profile when the geometrical parameters are constant. In that way the uniform wear on the determinated part of the tooth profile of the single gears would be able.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17011
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

14

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
YUTRIB 2001.PDF5.53 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons