Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17035
Назив: Elastic-plastic constitutive model for cohesionless granular materials
Аутори: Rakić, Dragan
Zivkovic, Miroslav
Bojović, Milan
Датум издавања: 2019
Сажетак: The paper presents development and numerical implementation of elastic-plastic constitutive model for cohesionless granular materials. This constitutive model based on the hyperbolic failure envelope was developed using theory of incremental plasticity. Developed constitutive model contains three material parameters which can be obtained using results of direct shear test or triaxial test of material sample. In stress integration procedure, for system of nonlinear equations solving, governing parameter method was used. Constitutive relations for implicit stress integration are summarized in form of numerical algorithm. Presented algorithm was implemented in the general-purpose finite element program PAK and verified through numerical simulation of the material tests.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17035
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

21

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
G2b__Dragan_Rakic_ELASTIC-PLASTIC.pdf1.22 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.