Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17436
Title: Akreditacija metodologija ispitivanja vagona saglasno evropskim standardima
Authors: Rakanović, Ranko
Vesković, Momčilo
Petrović, Dragan
Simović, Tomislav
Bižić, Milan
Journal: IMK-14 – Istraživanje i razvoj
Issue Date: 2010
Abstract: U radu se prikazuje proces akreditacije metodologija ispitivanja vagona koja se vrše u saradnji između Laboratorije Opitnog centra Fabrike vagona Kraljevo i Centra za Železnička vozila Mašinskog fakulteta u Kraljevu. Metodologije ispitivanja vagona obavljaju se saglasno važećim Evropskim standardima i propisima, kao što su UIC, ERRI, ORE, EN, TSI. U oblast akreditacije ušla su sledeća ispitivanja: Statičko ispitivanje kolskog sanduka vagona, Ispitivanje torzione krutosti kolskog sanduka i rama obrtnog postolja vagona, Ispitivanje torzione krutosti vagona, Ispitivanje vagona na sudar, Ispitivanje mirnoće hoda i sigurnosti kretanja vagona, Ispitivanje kočnice u mestu i Ispitivanje kočnice u vožnji. Akreditacija je izvršena od strane ovlašćenog Akreditacionog tela Republike Srbije, prema standardu SRPS ISO/IEK 17025:2006, pri čemu su u toku akreditacije, pored ostalih provera, obavljena i reprezentativna pokazna ispitivanja na teretnom vagonu tipa Sgnss, na kome je tim ocenjivača Akreditacionog tela i praktično proverio način i kvalitet izvođenja ispitivanja od strane Laboratorije Opitnog centra FVK i Centra za železnička vozila MFKV. Akreditaciono telo je na osnovu navedenih ispitivanja i provera, kao i završnog izveštaja tima ocenjivača, dodelilo Sertifikat o akreditaciji – akreditacioni broj 01-247, kojim se potvrđuje da metodologije ispitivanja vagona koja se vrše u saradnji između Laboratorije Opitnog centra FVK i Centra za Železnička vozila MFKV zadovoljavaju zahteve standarda SRPS ISO/IEK 17025:2006.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17436
Type: article
ISSN: 0354-6829
Appears in Collections:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Page views(s)

13

Downloads(s)

13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0354-68291002085R.pdf458.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons