Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17458
Title: Određivanje analitičke zavisnosti inovativnosti od IKT, liderstva i manadžmenta znanjem
Authors: Gojković, Ranka
Nestic, Snezana
Moljević, Slaviša
Cvetic, Tijana
Issue Date: 2022
Abstract: U uslovima visoko globalizovane i konkurentne svjetske privrede, strategija konkurentnosti orijentisana na inovativnost je jedan od najvažnijih faktora za zemlje ne samo da ojačaju svoju globalnu konkurentnost već i da postignu održiv dugoročni rast. Da bi povećala inovativnost u preduzećima potrebno je razumijevanje faktora koji je pokreću. Cilj ovoga rada je da se odredi analitička zavisnost inovativnosti od informaciono komunikacione tehnologije (IKT), liderstva i menadžmenta znanjem. U radu je izvršeno empirijsko istraživanje, razvijen je sveobuhvatan i integrisan konceptualni model. Korišćenjem statističkih tehnika izvršeno je ispitivanje valjanosti samog modela i testiranje veza između predloženih varijabli.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17458
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

16

Downloads(s)

6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AQSS SNestic.pdf
  Restricted Access
6.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons