Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17464
Назив: LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF NINE FISH SPECIES FROM GRUŽA RESERVOIR (CENTRAL SERBIA)
Аутори: Kojadinović, Nataša
Radenković, Milena
Đuretanović, Simona
Milošković, Aleksandra
Jakovljević, Marija
Veličković, Tijana
Simić, Vladica
Часопис: XXVIII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
Датум издавања: 2023
Сажетак: Length–weight relationship give information on the condition and growth patterns of fish. This study reports length– weight relationships for Abramis brama (Linnaeus, 1758), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), Carassius auratus (Linnaeus, 1758), Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Silurus glanis (Linnaeus, 1758), Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819), Perca fluviatlis (Linnaeus, 1758) and Sander lucioperca (Linnaeus, 1758). Specimens were collected from 2007 to 2013 in Gruza Reservoir (Central Serbia). The b values in the LWRs of analyzyed fish varied between 2.274 and 3.213.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17464
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT28.277K
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

76

Број преузимања

34

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
34-SoBT2023_Kojadinović N. et al.pdf277.4 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons