Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18888
Title: Naponska analiza interaktivnog kontakta segmenta teleskopskih strela hidrauličkih autodizalica
Authors: Savković, Mile
Gašić, Milomir
Petrović, Radovan
Čupović, Milomir
Journal: IMK-14 Istraživanje i razvoj
Issue Date: 2007
Abstract: Uočene deformacije na mestima kontakta segmenata strele autodizalica ukazuju da je raspodela napona duž tih segmenata neujednaćena. Imajući to u vidu, sprovedenim istraživanjima, koja su izložena u ovom radu definisani su teorijskim putem napadna opterećenja merodavna za naponsku analizu u kontaktima segmenata strele. Pretpostavljena je linearna zavisnost veličine opterećenja pokretnog klizača na odgovarajući segment strele. Uporedna analiza tih napona sa naponima dobijenim metodom konačnih elemenata, pokazuje visoku podudarnost.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18888
Type: article
ISSN: 0354-6829
Appears in Collections:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Page views(s)

14

Downloads(s)

3Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.