Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18918
Title: Prilog poboljšanju veze užednjače sa stubom okretne stanice žičare
Authors: Savković, Mile
Gašić, Milomir
Zdravković, Nebojša B.
Issue Date: 2011
Abstract: Стандардно решење везе ужедњаче окретне станице, изведено преко рукавца који је заварен са стубом није погодно за отклањање депланације ужедњаче која настаје због денивелације темеља стуба. У раду су анализирани узроци такве појаве и предложено решење везе ужедњаче са стубом преко рукавца која даје могућност подешавања равни ужедњаче. Са таквом везом смањена је појава спадања ужета са ужедњаче што директно утиче на сигурност превоза скијаша код туристичких, односно терета код индустријских жичара.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18918
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Page views(s)

9

Downloads(s)

2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prilog poboljšanju veze užednjače sa stubom okretne stanice žičare.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.