Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20252
Title: Inficiranje leguminoznih biljaka sa kvržičnim bakterijama
Authors: Đukić, Dragutin
Mandić, Leka
Stanojković, Aleksandra
Stevović, Vladeta
Pešaković, Marijana
Zelenika, Milica
Djurovic, Vesna
Issue Date: 2017
Abstract: U ovom radu daje se osvrt na pitanje biološke svrsishodnosti simbioze između leguminoznih biljaka i rizobijuma. Osim toga, navode se osnovna svojstva interakcije simbionata koja karakterišu ovaj složeni sistem, kao i zavisnost ovog tipa partnerstva od ekoloških uslova sredine. Posebno se sagledavaju etape inficiranja biljke sa rizobijumima. Na kraju se zaključuje da efektivnost simbioze između leguminoza i rizobijuma ne zavisi samo od bioloških, već i od abitičkih faktora; da se ova simbioza odlikuje relativno brzim povratnim reakcijama na spoljašnje uticaje, posebno na prvim etapama uspostavljanja simbioze; da je formirani sistem dosta stabilan i da može efikasno funkcionisati čak i u nepovoljnim ekološkim uslovima.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20252
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Agronomy, Čačak

Page views(s)

80

Downloads(s)

10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inficiranje leguminoznih biljaka sa kvržičnim bakterijama.pdf347.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.