Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20766
Назив: Numerical calculation of ionizing radiation attenuation characteristics for concrete
Аутори: Stankovic, Srboljub
Janković, Ksenija
Despotovic, Iva
Датум издавања: 2019
Сажетак: Thids paper presents a method of numerical calculations of the total mass atteuation coefficient as one of the basic radiation characteristics of materials used for produced of concrete for a special purpose. Using the XCOM software, numerical calculations were made, and then the results between the mass atteuation coefficient values for the selected type of concrete with barite, for concrete which are a combination of steel with magnetite and steel with limonite, and for UHPC concret with barite and nanosilica were done are compared.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20766
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Број прегледа

21

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Subotica 2019.pdf444.63 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.