Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8360
Назив: The influence of the extraction temperature on polyphenolic profiles and bioactivity of chamomile (Matricaria chamomilla L.) subcritical water extracts
Аутори: Cvetanović A.
Švarc Gajić J.
Zeković Z.
Jerković J.
Zengin G.
Gašić, Uroš
Tesic, Zivoslav
Mašković, Pavle
Soares, Cristina
Barroso, M. Fátima
Delerue-Matos, Cristina
Đurović, Saša
Датум издавања: 2019
Сажетак: © 2018 The main goal of this research was to determine the relationship among chemical structure, bioactivity and temperature of chamomile during subcritical water extraction in isobaric conditions (45 bar) at seven different temperatures (65–210 °C). The influence of temperature on phenolic profiles was defined by UHPLC-HESI-MS/MS. The overall results indicate that the presence of conjugated double bonds, side chains, glucose moiety or ether moiety in molecules influence the efficiency of polyphenols’ extraction in subcritical water. In terms of antioxidant activity, the extracts were the most active towards ABTS radicals (IC 50 = 7.3–16.8 µg/mL), whereby temperature of 150 °C was optimal. On the other hand, the extracts obtained at 115 °C showed highest cytotoxicity. Inhibition of α-amylase and α-glucosidase was the highest at 65 and 85 °C, i.e. 0.51 and 4.13 mmolAE/g, respectively. Activity against tyrosinase was the highest at 210 °C (17.92 mgKAE/g). The data showed that different non-phenolic compounds may also participate in bio-activities of the extracts.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8360
Тип: article
DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.07.154
ISSN: 0308-8146
SCOPUS: 2-s2.0-85050749145
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

113

Број преузимања

52

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1016-j.foodchem.2018.07.154.pdf1.1 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons