Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8536
Назив: The reliability of bucket wheel excavator - review of random mechanical failures
Аутори: Lazarević Ž.
Arandelović I.
Kirin, Snezana
Часопис: Tehnicki Vjesnik
Датум издавања: 1-авг-2018
Сажетак: © 2018, Strojarski Facultet. All Rights reserved. Statistical regularity of random mechanical failures of the bucket wheel excavator will be considered based on dispatcher’s reports about excavator-conveyors-spreader (ECS-III) on the Tamnava - West Field Open Cast Mine in Lazarevac (Serbia) system failures in the period from 2003 to 2011. This kind of failures happens suddenly due to undetectable defects, unexplainable causes, and unavoidable failures. Reliability functions R(t), failure rate λ(t) and failure density f(t) of the bucket wheel excavator will be empirically determined. It was concluded that the random failures could be well approximated by the Exponential distribution. Below, serial reliability configuration of the BWE subsystem was analysed and the failure frequency as well as the values of the failure rate by subsystems were determined. Finally, proactive maintenance approach, which represents the latest innovation in the field of maintenance, will be presented. This approach to maintenance utilizes various technologies in order to achieve extension of operational life and elimination of reactive maintenance.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8536
Тип: Article
DOI: 10.17559/TV-20160727170019
ISSN: 13303651
SCOPUS: 85052192290
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

15

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.17559-TV-20160727170019.pdf1.49 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.