Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8562
Назив: Nonlinearities in control description and design of an electro hydraulic actuator for flexible nozzle thrust vector control
Аутори: Nauparac D.
Pršić, Dragan
Milos M.
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018 by the authors. This paper presents all the significant nonlinearities that exist in the description of an electro hydraulic actuator for flexible nozzle thrust vector control. Starting from practical possibilities of the theory of a nonlinear system (which are based on the analyses of one nonlinearity or one equivalent nonlinearity in the proximity of the linear description of an actuator), this paper explores the possibilities of additional analyses of a nonlinear electro hydraulic actuator for flexible nozzle thrust vector control. These explored possibilities can provide information that is useful for the design of the control algorithm, as well as for the general design of a flexible nozzle and actuator system.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8562
Тип: article
DOI: 10.3390/act7020015
SCOPUS: 2-s2.0-85046905138
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Број прегледа

92

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.3390-act7020015.pdf55.26 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons