Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9721
Title: BIOAKUMULACIONI I TRANSLOKACIONI POTENCIJAL VRSTE EUPATORIUM CANNABINUM L.
Authors: Brankovic, Snezana
Brkovic, Dusko
Đelić, Gorica
Simic, Zoran
Markovic, Goran
Mladenovic, Jelena
Glišić, Radmila
Saric, Ranko
Journal: Zbornik radova "XXV SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI”
Issue Date: 2020
Abstract: Cilj ovog rada bio je da se odrede koncentracije nekih metala (Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Ni, Cr) u zemljištu i vrsti Eupatorium cannabinum L. na jalovištu i flotacije rudnika DOO “Rudnik”. Dobijeni rezultati pokazuju da su koncentracije Cd, Pb, Cr, Ni i Cu u istraživanom zemljištu prelazile propisane maksimalno dozvoljene koncentracije, Cd, Pb, Cr, Ni, Cu i Zn granične, a Pb i Cu remedijacione vrednosti ovih metala u zemljištu saglasno uredbi i pravilniku Republike Srbije. Najveći sadržaj svih ispitivanih metala pokazao je list vrste E. canabinum u kojima su koncentracije Cu, Ni, Pb i Cd bile u nivou toksičnih koncentracija, a Cr iznad toksične koncentracije. Koren je sadržao više Mn, Ni, Fe i Cu od stabla, a stablo Zn, Cr, Ca, Mg, Pb i Cd od korena proučavane vrste. Na osnovu dobijenih rezultata možemo preporučiti upotrebu vrste E. canabinum u fitoekstrakciji ispitivanih metala iz zagađenih zemljišta, pre svega Zn, Cr, Ca, Mg, Pb i Cd.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9721
Type: Article
Appears in Collections:Faculty of Agronomy, Čačak
[ Google Scholar ]

Page views(s)

15

Downloads(s)

2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brankovic zbornik 2020.pdf192.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons