Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9735
Назив: Egg characteristics of New Hampshire laying hens from floor and organic rearing systems
Аутори: Rakonjac, Simeon
Bogosavljević-Bošković, Snežana
Škrbić, Zdenka
Lukić, Miloš
Dosković, Vladimir
Petrović, Milun
Petričević, Veselin
Часопис: Acta agriculturae Serbica
Датум издавања: 2019
Сажетак: The aim of this study was to compare the effect of two alternative rearing systems (floor and organic) on egg quality traits of New Hampshire laying hens in three different phases of the productive cycle (32, 48 and 72 weeks of age). Egg samples (15 eggs per group) were analysed for quality (egg weight, egg shape index, albumen height, Haugh unit, yolk colour) and chemical composition (dry matter, minerals, proteins and lipids). Egg weight, dry matter and protein content increased, while albumen height, Haugh unit and lipid content decreased with hen age (p≤0.05). Eggs from the floor rearing system had a higher shape index and lipid content compared to organic eggs (p≤0.05). Both factors and their interactions had a significant effect on yolk colour (p≤0.05).
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9735
Тип: Article
DOI: 10.5937/AASer1948087R
ISSN: 0354-9542
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak
[ Google Scholar ]

Број прегледа

15

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Rakonjac Acta 48.pdf467.83 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons