Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9887
Назив: Alteration of oxidative stress parameters in red blood cells of rats after chronic in Vivo treatment with cisplatin and selenium
Аутори: Marković, Snežana
Žižić, Jovana
Šeklić, Dragana
Obradović, Ana
Ćurčić Milutinović, Milena
Cvetkovic, Danijela
Đorđević, Nevena
Ognjanovic, Branka
Štajn A.
Часопис: Archives of Biological Sciences
Датум издавања: 1-дец-2011
Сажетак: In this study we evaluated the possible protective effects of selenium (Se) on hematological and oxidative stress parameters in rats chronically treated with cisplatin (cisPt). Four groups of Wistar albino rats were examined: a control, untreated rats (I), rats treated with Se (II), rats treated with cisPt (III), and rats treated with Se and cisPt (IV). All animals were treated for 5 days successively and killed 24 h after the last treatment. Hematological and oxidative stress parameters were followed in whole blood and red blood cells (RBC). Results showed that the chronic application of Se was followed by a higher number of reticulocytes and platelets, increased lipid peroxidation and GSH content in the RBC. Cisplatin treatment induced depletion of RBC and platelet numbers and an elevation of the superoxide anion, nitrites and glutathione levels. Se and cisPt co-treatment was followed by an elevation of the hematological parameters and the recovery of the glutathione status when compared to the control and cisPt-treated rats.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9887
Тип: journal article
DOI: 10.2298/ABS1104991M
ISSN: 03544664
SCOPUS: 84857981342
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

101

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
0354-46641104991M.pdf633.95 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.