Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14503
Назив: IN VIVO PROTEKTIVNI EFEKAT EKSTRAKATA BILJKE Lysimachia vulgaris NA DNK OŠTEĆENJA INDUKOVANA ETIL METANSULFONATOM 2022ЗБОРНИК БИОДИВЕРЗИТЕТ
Аутори: Matić, Sanja
Sreckovic, Nikola
Katanić Stanković, Jelena S.
Mihailovic, Vladimir
Датум издавања: 2022
Сажетак: The in vivo genotoxic activity of the aerial part and root methanol extracts of Lysimachia vulgaris L. and ability to protect DNA from ethyl methanesulfonate- induced DNA damage was studied using comet assays in Drosophila melanogaster. Results revealed no significant differences in mean genetic damage index between exposure groups (20, 40, 80 mg mL-1 of Drosophila food) and negative control, indicating a non-genotoxic effect. Combined treatment of extracts and ethyl methanesulfonate showed a significant reduction in DNA damage with a percentage of reduction above 80. These findings suggest that the methanolic extract of L. vulgaris could be used as a natural agent in the prevention of diseases associated with DNA damage.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14503
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT27.523M
Налази се у колекцијама:Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

40

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
523-528-B22.pdf222.05 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons