Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16711
Title: Pogodnosti optimizacije niskih stambenih objekata
Authors: Kostic, Nenad
Milorad, Bojić
Matejic, Milos
Petrovic, Nenad
Vesna, Marjanović
Journal: KGH, Klimatizacija, grejanje i hlađenje
Issue Date: 2015
Abstract: Ovo istraživanje orijentisano je na optimizaciju niskih zgrada za stanovanje. Razmatrana su četiri koncepta kuća i to onih sa krovom na dve i četiri vode i onih sa osnovom kvadratnog i “L” oblika. Urađeni su višekriterijumska optimizacija i pareto dijagrami u softveru Design Builder. Postignuta rešenja zadovoljavaju kriterijum smanjenja emisije CO2 i minimizacije termičke neugodnosti. Dobijene kombinacije alternativnih rešenja i vrednosti emisije CO2 i termičke neugodnosti upoređene su sa vrednostima pre optimizacije. Rezultati pokazuju da se primenom optimizacije postižu značajne koristi. Zaključak je da bolje razultate daje kuća sa krovom na četiri vode i sa “L” osnovom. U odnosu na početne vrednosti, smanjenje emisije CO2 iznosi 27% za kuće sa kvadratnom osnovom po izvršenoj optimizaciji, dok je za kuće sa “L” osnovom smanjenje oko 29%.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16711
Type: article
ISSN: 0350–1426
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

33

Downloads(s)

6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1556-1-4680-1-10-20170127.pdf869.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons