Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17017
Title: Oblikovanje krstaste osovine sa aspekta nosivosti
Authors: Ivanović, Lozica
Živković, Katarina
Stojanovic, Blaza
Issue Date: 2011
Abstract: Za obezbeđenje kvaliteta mašinskih delova neophodno je ispuniti osnovne konstrukcione zahteve koji su u vezi sa oblikom, funkcijom, materijalom i postupkom izrade. Oblik mašinskog dela je rezultat usklađivanja svih tih zahteva, a zadatak konstruktora je usavršavanje oblika sa ciljem iznalaženja najboljeg rešenja. U ovom radu je prikazan postupak utvrđivanja efekta promene geometrije na veličinu napona krstaste osovine kardanskog prenosnika. Zadatak kardanskih prenosnika je mehanički prenos snage i kretanja između vratila koja menjaju položaj osa u procesu eksploatacije ili su postavljena pod izvesnim uglom. Krstasta osovina je jedan od najvažnijih delova kardanskih vratila. U većini slučajeva dimenzije i vek kardanskog vratila zavise od krstaste osovine. Kritični napon na krstastoj osovini je izračunat analitičkom metodom i proveren numeričkom metodom. Pokazano je kako male promene u geometriji krstaste osovine mogu dovesti do znatnog smanjenja kritičnog napona. Iterativnim postupkom korekcije oblika i ponavljanjem numeričkog proračuna napona postignut je najpovoljniji odnos geometrije krstaste osovine i ekstremnih vrednosti napona.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17017
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

13

Downloads(s)

3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38-FQ2011-Ivanovic.pdf808.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.