Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17023
Title: OGRANIČENJA PRI IZBORU GEOMETRIJE ALATA ZA PROFILISANJE TROHOIDNOG OZUBLJENJA
Authors: Ivanović, Lozica
Josifović, Danica
Devedzic, Goran
Issue Date: 2006
Abstract: U ovom radu se razmatra generisanje i analiza sprezanja profila zupčastog para sa unutrašnjim trohoidnim ozubljenjem. Konstrukciono izvođenje ovog ozubljenja zahteva ispunjenje brojnih geometrijskih ograničenja, od kojih će biti analizirana sledeća: podsecanje, interferenca susednih zubaca, interferenca spregnutih zubaca i granična vrednost temene debljine zupca. Ograničenja su definisana u analitičkom obliku, a na osnovu grafičke interpretacije dobijenih rezultata može da se odredi domen praktične primene razmatranih geometrijskih parametara za unutrašnji zupčasti par sa modifikovanim epitrohoidnim ozubljenjem.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17023
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

13

Downloads(s)

2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proizvodno masinstvo 2006.PDF3.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons