Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18917
Title: PRIMENA METODE KRUTIH TELA ZA DISRETIZACIJU NOSEĆIH STRUKTURA PRI DINAMIČKOJ ANALIZI NA PRIMERU KONZOLNE DIZALICE
Authors: Pavlovic, Goran
Savković, Mile
Gašić, Milomir
Bulatovic, Radovan
Issue Date: 2012
Abstract: U radu je prikazan postupak dinamičke analize konzolne dizalice korišćenjem metode krutog tela pri čemu je izvršena diskretizacija strukture konzolne dizalice sa tri elementa. Rezultati dobijeni metodom krutih tela poređeni su sa rezultatima dobijenim primenom metode konačnog elementa i klasičnog metoda oscilovanja nosača. Određeni su frekventni spektar i modovi oscilovanja dizalice za sve metode. Pokazano je da se jednostavnim postupkom diskretizacije sa minimalnim brojem elemenata može doći do rezultata koji su značajni za projektante. Sve tri metode su dale približne vrednosti prve tri ugaone učestanosti, koje su od značaja u procesu projektovanja nosećih konstrukcija.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18917
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Page views(s)

10

Downloads(s)

3Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.