Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14494
Назив: „CLEAN LABEL“ MEAT PRODUCTS – HOW TO GAIN CONSUMER CONFIDENCE?
Аутори: Kurćubić, Vladimir
Stajić, Slaviša
Miletic, Nemanja
Đurović, Vesna
Petković, Marko
Dmitrić, Marko
Jakovljević, Branko
Датум издавања: 2022
Сажетак: There is no common and objective definition of clean label food. „Clean label’’ trend has influence the food industry to reveal on clearly way and with simply understanding show presence or absence a certain ingredient or additive, if the food produced by a „eco-friendly” approach. A review of recent studies on clean label movement worldwide report about important facts for scientific and economic community in development countries, like Serbia.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14494
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT27.443K
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

143

Број преузимања

17

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
443-448-B22.pdf201.25 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons