Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16981
Title: MODELIRANJE I SIMULACIJA TROHOIDNOG OZUBLJENJA
Authors: Ivanović, Lozica
Josifović, Danica
Issue Date: 2004
Abstract: U radu je koncipiran teorijski model generisanja ozubljenja sa trohoidnim profilom, koji se bazira na teoremi o dvostrukoj realizaciji trohoida. Pokazano je kako se u parametarskom obliku može opisati trohoidni profil, koji odgovarajućim izborom parametara dobija različite oblike. Spregnuti profil je odgovarajuća unutrašnja ili spoljašnja obvojnica. Dobijeni izrazi za proračun koordinata profila u kombinaciji sa ograničavajućim faktorima, omogućili su razvoj algoritma i odgovarajućeg programa za automatsko crtanje trohoidnog ozubljenja. Na bazi matematičkog modela kreiran je kompjuterski program TIA, u standardnom programskom jeziku AutoLISP, za proračun koordinata navedenih krivih i za njihovo automatsko generisanje. Razmatrane su i mogućnosti njihove primene kod rotacionih mašina.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16981
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

13

Downloads(s)

2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moNGeometrija 2004.pdf6.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons