Search by ORCID number

Gordić Dušan

 
article
 1. Babic Milun, Luković Bojan, Gordić Dušan, Prilog optimiziranju procesnog postrojenja pravilnim izborom i konstrukcijom ventilatora uz pomoć ventilatora, null, Procesna tehnika

 2. Babic Milun, Bojic Milorad, Jeremić Branislav, Babic Miroslav, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Despotovic Milan, Gordić Dušan, Aktivnost regionalnog centra za racionalno gazdovanje energijom, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Energija1999_0001.pdf

 3. Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Babic Milun, Sustersic Vanja, Primena računara u projektovanju hidrauličnih komponenata i sistema, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine ) (ISSN 0354-9496) 0354-94960303122G.pdf

 4. Gordić Dušan, Babic Milun, Jovicic Nebojsa, Modelling of Spool Position Feedback Servovalves, null, 10.1080/14399776.2004.10781182 (ISSN 1439-9776) IJoFP_Vol5_No1_paper4.pdf

 5. Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Babic Milun, Vulović Radosav, Određivanje teorijskog protoka krilne pumpe sa ekscentrično postavljenim rotorom, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-6496) Gordic et.al. Determination of Vane Pump Theoretical Flow 0354-94960403113G.pdf

 6. Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Babic Milun, Darijević Kazimir, PROTOTYPE SOLUTION OF 10 KW WIND TURBINE, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) 0354-94960403094J.pdf

 7. Jovicic Nebojsa, Babic Milun, Jovičić Gordana, Gordić Dušan, Numerička simulacija radnih procesa u dijagonalnoj turbopumpi, null, Tehnika - Mašinstvo (ISSN 0461-2531) Jovicic 2005.pdf

 8. Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, Pavlović Nenad, Analiza mogućih energetsko-ekonomsko-ekoloških doprinosa od realizacije glavnog plana za gradnju malih hidrocentrala u Srbiji, null, Energija - ekonomija - ekologija (ISSN 0354-8651) Energija-Ekonomija-Ekologija-2-3-2005-Milun.pdf

 9. Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, Pavlović Nenad, Ekološke koristi od sprovođenja glavnog plana za gradnju malih hidrocentrala u Srbiji, null, Energija - ekonomija - ekologija (ISSN 0354-8651) Energija-Ekonomija-Ekologija-1-2005-Milun Babic.pdf

 10. Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Babić Milun, Computer aided engineering in modeling of hydrodynamic coupling, null, Mobility Vehicles and Mechanics (ISSN 1450-5304) MVM volume 31, 3-4, 2005.pdf

 11. Gordić Dušan, Babic Milun, Jovicic Nebojsa, Šušteršič Vanja, Primene računara u tehnologiji prenosa snage fluidom, null, Tehnika - Mašinstvo (ISSN 0461-2531) Gordic 2005.pdf

 12. Jovicic Nebojsa, Babic Milun, Jovičić Gordana, Gordić Dušan, Performance Prediction of Hydraulic Turbomachinery, null, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering (ISSN 0354-2025) me2005-04.pdf

 13. Jovicic Nebojsa, Babic Milun, Gordić Dušan, Jovičić Gordana, Numerička simulacija radnih karakteristika malih vetroturbina, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) 0354-94960604093J.pdf

 14. Gordić Dušan, Čukić Nemanja, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Matematička analiza hidrocilindara sa prigušenjem na kraju hoda, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-949) 0354-94960604086G.pdf

 15. Sustersic Vanja, Babić Milun, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Lukic Nebojsa, Predlog podsticajnih mera za korišćenje geotermalne energije, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Energija-Ekonomija-Ekologija-1-2-2007-Vanja.pdf

 16. Gordić Dušan, Babic Milun, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Končalović Davor, Jelic Dubravka, Maksimovic Saša, Milojević Saša, Drobnjak Aleksandar, Todorovic Slobodan, Uspostavljanje sistema gazdovanja energijom u fabrici „Zastava automobili“, a.d., null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) M51 Uspostavljanje sistema gazdovanja energijom.pdf

 17. Končalović Davor, Babic Milun, Milosavljević Boban, Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Bоgićеvić Vladimir, Nikоlić Vladimir, О nаučnо – istrаživаčkim аktivnоstimа zа pоvеćаnjе еnеrgеtskе еfikаsnоsti sistеmа zа distribuciјu tоplоtе u Krаguјеvcu, null, Еnеrgiја, еkоnоmiја, еkоlоgiја (ISSN 0354-8651) o naucno-istrazivackim aktivnostima za povecanje energetske efikasnosti sistema za distribuciju toplote u Kragujevcu.pdf

 18. Babić Milun, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Bаbić Vinka, Rаzvојni еkоnоmskо-lеgislаtivni оriјеntiri prоgrаmа оstvаrivаnjа Strаtеgiје rаzvоја еnеrgеtikе Rеpublikе Srbiје u оblаsti оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Babic et.al - ENERGIJA-2007-1-2.pdf

 19. Babic Milun, Despotovic Milan, Gordić Dušan, Lukic Nebojsa, Šušteršič Vanja, Jovicic Nebojsa, Babić Vinka, Mogući energetsko-ekološki doprinosi implementacije Strategije razvoja energetike Republike Srbije u periodu od 2007. do 2010. godine u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije, null, Termotehnika (ISSN 0350-218X) Babic 2008.pdf

 20. Gordić Dušan, Babic Milun, Nebojša Jovičić, Dobrica Milovanović, Effects of the Variation of Torque Motor Parameters on Servovalve Performance, null, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering (ISSN 0039-2480) 6_Gordic_zl.pdf

 21. Šušteršič Vanja, Jovanović Nebojša, Babic Milun, Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Calculation and 3D model of hydrodynamic coupling for bandconveyor drive, null, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering (ISSN ISSN 0354-2025) Facta-2008.pdf

 22. Gordić Dušan, Babic Milun, Končalović Davor, Živković Dubravka, Ušteda energije u industrijskim sistemima komprimovanog vazduha kroz saniranje curenja, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) M51 Usteda energije u industrijskim sistemima.pdf

 23. Gordić Dušan, Babic Milun, Končalović Davor, Živković Dubravka, Ušteda električne energije u sistemima rasvete industrijskog osvetljenja, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) M51 Ustede elektricne energije u sistemima rasvete.pdf

 24. Babic Milun, Despotovic Milan, Gordić Dušan, Lukic Nebojsa, Sustersic Vanja, Jovicic Nebojsa, Babić Vinka, U susret implementaciji Strategije razvoja energetike Republike Srbije u periodu od 2007. do 2010. u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Babić.pdf

 25. Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Despotovic Milan, Živković Dubravka, Končalović Davor, Novi koncepti i iskustva u školovanju inženjera energetičara, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) M51 Novi koncepti i iskustva u skolovanju.pdf

 26. Gordić Dušan, Babic Milun, Jelic Dubravka, Končalović Davor, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Energy auditing and energy saving measures in 'Zastava Automobili' factory, null, Thermal Science, 10.2298/TSCI0901185G (ISSN 0354-9836) 0354-98360901185G.pdf

 27. Babic Milun, Končalović Davor, Petrović Nikola, Milosavljević Boban, Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Živković Dubravka, Sustersic Vanja, Despotovic Milan, Pavlović Branko, Istraživanje stanja i mogućnosti za unapređenje toplotno-distributivnog sistema grada Kragujevca, null, KGH-Klimatizacija, grejanje, hlađenje (ISSN 0350-1426) M51 Istrazivanje mogucnosti za unapredjenje TDS.pdf

 28. Babić Milun, Končalović Davor, Petrović Nikola, Milosavljević Boban, Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Živković Dubravka, Sustersic Vanja, Despotovic Milan, Pavlović Branko, Istraživanje stanja i mogućnosti za unapređenje toplotno distributivnog sistema grada Kragujevca, null, KGH-Klimatizacija, grejanje, hlađenje (ISSN 2560-340X) Milun Babic - Istrazivanje.pdf

 29. Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Increase of the energy efficiency of passenger cars using different types of transmissions, null, Mobility and Vehicle Mechanics (MVM) (ISSN 1450 - 5304) sustersic_gordic_despotovic MVM.pdf

 30. Savić Slobodan, Obrović Branko, Despotovic Milan, Gordić Dušan, The influence of the magnetic field on the ionized gas flow adjacent to the porous wall, null, 10.2298/TSCI100506023S (ISSN 0354-9836) 0354-98361000023S.pdf

 31. Gordić Dušan, Babic Milun, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Končalović Davor, Živković Dubravka, Development of energy management system - Case study of Serbian car manufacturer, null, 10.1016/j.enconman.2010.06.014 (ISSN 0196-8904)

 32. Savić Slobodan, Obrović Branko, Gordić Dušan, Jovanović Saša, Investigation of the ionized gas flow adjacent to porous wall in the case when electroconductivity is a function of the longitudinal velocity gradient, null, 10.2298/TSCI1001089S (ISSN 0354-9836) 0354-98361001089S.pdf

 33. Sustersic Vanja, Babic Milun, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Milovanovic Dobrica, An overview of the regulatory framework for the geothermal energy in europe and Serbia, null, 10.2298/TSCI100616068S (ISSN 0354-9836) 0354-98361000068S.pdf

 34. Sustersic Vanja, Stevanović Vladimir, Babić Milun, Gordić Dušan, Tehno – ekonomska analiza primene geotermalne toplotne pumpe za grejanje poslovno stambenog objekta, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Energija-Ekonomija-Ekologija-2-2010-Vanja.pdf

 35. Gordić Dušan, Babic Milun, Sustersic Vanja, Končalović Davor, Živković Dubravka, Mogućnosti uštede energije u industriji drvenog nameštaja, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) M51 Mogucnosti ustede energije u industriji.pdf

 36. Vujić G., Jovicic Nebojsa, Petrović-Djurović M., Ubavin Dejan, Nakomčić B., Jovičić Gordana, Gordić Dušan, Influence of ambience temperature and operational-constructive parameters on landfill gas generation - Case study Novi Sad, null, 10.2298/TSCI1002555V (ISSN 0354-9836) 0354-98361002555V.pdf

 37. Babic Milun, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Končalović Davor, Analysis of the electricity production potential in the case of retrofit of steam turbines in a district heating company, null, 10.2298/TSCI100415027B (ISSN 0354-9836) 0354-98361000027B.pdf

 38. Babic Milun, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Končalović Davor, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, Overview of a new method for designing high efficiency small hydro power plants, null, 10.2298/TSCI100515022B (ISSN 0354-9836) 0354-98361000022B.pdf

 39. Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, Živković Dubravka, Končalović Davor, Boskovic Goran, About creation and reached goals of development policy in the area of energy efficiency, environmental protection and sustainable development in the city of kragujevac, null, 10.2298/TSCI100427064B (ISSN 0354-9836) 0354-98361000064B.pdf

 40. Jovicic Nebojsa, Bošković Goran, Vujić G., Jovičić Gordana, Despotovic Milan, Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Route optimization to increase energy efficiency and reduce fuel consumption of communal vehicles, null, 10.2298/TSCI100525067J (ISSN 0354-9836) 0354-98361000067J.pdf

 41. Gordić Dušan, Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Savić Slobodan, Spool valve leakage behaviour, null, 10.1016/s1644-9665(12)60082-x (ISSN 1644-9665)

 42. Radojević Ana, Stojanović Gordana, Gordić Dušan, Energetski sertifikat kao instrument racionalne potrošnje energije, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Energetski sertifikat kao instrument racionalne potrošnje energije, Energija, ekonomija, ekologija, 1-2011.pdf

 43. Šušteršič Vanja, Janković Nemanja, Babic Milun, Gordić Dušan, Projektovanje grejanja plastenika korišćenjem toplotne pumpe, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Projektovanje grejanja plastenika korišćenjem toplotne pumpe, Energija 2-2011.pdf

 44. Babić Milun, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, Živković Dubravka, Končalović Davor, Bošković Goran, Energy efficiency, environmental protection and sustainable development in Kragujevac (Serbia), null, The Global Journal of Technology and Optimization (GJTO), 10.4172/2229-8711.1000120 (ISSN 2229-8711) energy-efficiency-environmental-protection-and-sustainable-development-in-kragujevac-serbia.pdf

 45. Skerlić Jasmina, Gordić Dušan, Nikolić Danijela, Energetska regulativa u zgradarstvu i program klasifikacije i sertifikacije zgrada, null, Termotehnika (ISSN 0350-218X) energetska-regulativa-u-zgradarstvu-i-program-klasifikacije-i-sertifikacije-zgrada.pdf

 46. Končalović Davor, Babic Milun, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Boskovic Goran, Vukašinović Vladimir, Parnoturbinske tehnologije u kogeneracionim postupcima, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) M51 Parnoturbinske tehnologije u kogeneracionim postupcima.pdf

 47. Šušteršič Vanja, Plavšić Milan, Babic Milun, Gordić Dušan, Kogeneracija u sistemu za tretman otpadnih voda,, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Kogeneracija u sistemu za tretman otpadnih voda Energija_1-2-2012.pdf

 48. Živković Dubravka, Babic Milun, Končalović Davor, Gordić Dušan, Energetska politika, održivi razvoj i kogeneracija, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) M51 Energetska politka, održivi razvoj i kogeneracija.pdf

 49. Vukašinović Vladimir, Babic Milun, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Končalović Davor, Кorišćenje biomase u malim kogeneracionim postrojenjima - potencijal i tehnologije, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Vukasinovic Energija 14(1-2).pdf

 50. Vukašinović Vladimir, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Babic Milun, Stanje i potencijal biomase kao obnovljivog izvora energije u zemljama Zapadnog Balkana, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 354-8651) Vukasinovic Energija 14(5).pdf

 51. Vulović Aleksandra, Jovanovič Nikola, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Uvođenje sistema trigeneracije u cilju uštede energije, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) 11_Vulovic.pdf

 52. Stefanović Andreja, Gordić Dušan, Pregled globalnog stanja obnovljivih energija sunca, vetra i okeana u 2012. godini, null, Savez energetičara (ISSN 0354-8651) Stefanovic ENERGIJA-2013-1-2.pdf

 53. Šušteršič Vanja, Babic Milun, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Anaerobna digestija i kogeneracija u procesu prečišćavanja otpadnih voda, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Anaerobna digestija.pdf

 54. Josijević Mladen, Gordić Dušan, Babić Milun, Metodologija za određivanje indikatora energetske potrošnje u domaćinstvima, null, Еnеrgiја, еkоnоmiја, еkоlоgiја (ISSN 0354-8651) Metodologija za određivanje indikatora energetske potrošnje u domaćinstvima ENERGIJA-2013-1-2.pdf

 55. Todorovic Petar, Gordić Dušan, Babic Milun, Jeremic Branislav, Demichela Micaela, Macuzic Ivan, An implementation of infrared thermography in maintenance plans within a world class manufacturing strategy, null, 10.2298/TSCI120111044T (ISSN 0354-9836) 0354-98361300044T.pdf

 56. Rakić Nikola, Canović Dušan, Popović Milan, Gordić Dušan, Babić Milun, Tehno - ekonomski aspekti i mogućnost implementacije parnog kogeneracionog ciklusa na postojeća kotlovska postrojenja u energani "Energetika" Kragujevac, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Tehno - ekonomski aspekti i mogućnost implementacije parnog kogeneracionog ciklusa na postojeća kotlovska postrojenja u energani Energetika Kragujevac.pdf

 57. Vukašinović Vladimir, Babic Milun, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Končalović Davor, Pregled dostupnih modela gasnih turbina i motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se mogu koristiti u kogeneracionim sistemima, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Vukasinovic Energija 15(3-4).pdf

 58. Cvetković Dragan, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Bojic Milorad, Stosic I., Perfomance of single-stage rotating biological contactor with supplemental aeration, null, 10.30638/eemj.2014.072 (ISSN 1582-9596)

 59. Končalović Davor, Babic Milun, Gordić Dušan, Jelić D., Bošković Goran, Vukašinović Vladimir, Parnoturbinske tehnologije u kogeneracionim postupcima, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Koncalovic Parnoturbinske tehnologije Energija 14(1-2)2.pdf

 60. Sustersic Vanja, Babić Milun, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Mogućnost uvođenja trigeneracije u domaćinstvu, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) ENERGIJA-2014-Sustersic.pdf

 61. Aleksić Aleksandar, Gordić Dušan, Babić Milun, Sustersic Vanja, Analiza isplativosti primene toplotne pumpe u proizvodnom preduzeću srednje veličine, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) ENERGIJA-2014--Aleksic.pdf

 62. Josijevic Mladen, Milašinović Marko, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Babić Milun, Comunal Wastewater Biogas Energy Potential in Kragujevac, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) ENERGIJA-2014-Josijevic.pdf

 63. Savić Slobodan, Mitić Janko, Babic Milun, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Korišćenje programa “RetSCREEN” za analizu uštede energije pri ugradnji kogeneracionih postrojenja u škole, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) Rad 2 TPM Vol_19 No_4.pdf

 64. Aleksic Aleksandar, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Babic Milun, Application of fat trap for the wastewater treatment in margarine production, null, Desalination and Water Treatment, 10.1080/19443994.2014.986529 (ISSN 1944-3994)

 65. Stefanović Andreja, Bojic Milorad, Gordić Dušan, Achieving net zero energy cost house from old thermally non-insulated house using photovoltaic panels, null, 10.1016/j.enbuild.2014.02.057 (ISSN 0378-7788)

 66. Gordić Dušan, Popović Milan, Canović Dušan, Rakic Nikola, Josijevic Jelena, Tehnologija sakupljanja i geološkog skladištenja CO2-CCS tehnologija, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Tehnologija sakupljanja i geološkog skladištenja CO2.pdf

 67. Aleksić Aleksandar, Gordić Dušan, Babic Milun, Sustersic Vanja, Mogućnost uštede električne energije za potrebe osvetljenja u proizvodnom objektu korišćenjem LED umesto fluoroscentnih cevi, null, Energija, ekonomija, ekologija Energetika 2015-A. Aleksic.pdf

 68. Sustersic Vanja, Babic Milun, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Glišović Jasna, Podizanje energetske efikasnosti u postrojenjima za tretman otpadnih voda primenom kogeneracije, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Energetika 2015-Sustersic.pdf

 69. Savić Slobodan, Babic Milun, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Vojinović Dusan, Primena kogeneracije u industriji piva u cilju podizanje energetske efikasnosti, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Energetika 2015-S.Savic.pdf

 70. Jurišević Nebojša, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Babic Milun, Rakic Nikola, Savić Slobodan, Canović Dušan, Analiza i monitoring kvaliteta vazduha merne zone Srbija u toku kalendarske 2013., null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Energetika 2015-Jurisevic.pdf

 71. Lukic Nebojsa, Jurišević Nebojša, Nikolić Novak, Gordić Dušan, Specific heating consumption in the residential sector of Serbia - Example of the city of Kragujevac, null, 10.1016/j.enbuild.2015.08.012 (ISSN 0378-7788)

 72. Blagojević Veselin, Šušteršič Vanja, Gordić Dušan, ANALIZA MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ AKVAKULTURE – NA PRIMERU PODRUČJA PLANINE OZREN, null, Vodoprivreda (ISSN 0350-0519) 12-Veselin-Blagojevic-i-saradnici.pdf

 73. Vukašinović Vladimir, Gordić Dušan, Babic Milun, Josijevic Mladen, Živković Dubravka, Končalović Davor, Procena i mapiranje potencijala čvrste biomase, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Vukasinovic Energija 18(3-4).pdf

 74. Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Josijevic Mladen, Djonovic Katarina, Legislativa i mogućnosti primene toplotnih pumpi u Srbiji i zemljama okruženja, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Sustersic, Gordic, Djonovic-Energija 2016.pdf

 75. Vukasinovic Vladimir, Gordić Dušan, Babic Milun, Živković Dubravka, Končalović Davor, Technical potential for using biomass as a fuel in cogeneration plants in Serbia, null, 10.30638/eemj.2016.263 (ISSN 1582-9596)

 76. Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Josijevic Mladen, Vukasinovic Vladimir, APPLICATION AND DESIGN OF HYDRO TRANSMISSION FOR TRACTORS, null, Mobility and Vehicle Mechanics (MVM) (ISSN 1450 - 5304) Sustersic_et_all_Paper.pdf

 77. Stefanović Andrija, Gordić Dušan, Modeling methodology of the heating energy consumption and the potential reductions due to thermal improvements of staggered block buildings, null, 10.1016/j.enbuild.2016.04.058 (ISSN 0378-7788)

 78. Vukasinovic Vladimir, Gordić Dušan, Optimization and GIS-based combined approach for the determination of the most cost-effective investments in biomass sector, null, 10.1016/j.apenergy.2016.06.037 (ISSN 0306-2619)

 79. Josijevic Mladen, Gordić Dušan, Milovanovic Dobrica, Jurišević Nebojša, Rakic Nikola, A method to estimate savings of LED lighting instalation in public buildings the case study of secondary schools in Serbia, null, 10.2298/TSCI161209118J (ISSN 0354-9836) 10.2298-TSCI161209118J.pdf

 80. Nešović Aleksandar, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Djonovic Katarina, Pregled stanja prečišćavanja otpadnih voda iz industrije mleka i mlečnih proizvoda na teritoriji Šumadije i Zapadne Srbije, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) Traktori No_3_4-2017-Nesovic.pdf

 81. Rakić Nikola, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Power-to-gas (P2G) process: Basics, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Rakić N. ENERGIJA-2018-1-2-3.pdf

 82. Vukašinović Vladimir, Gordić Dušan, Živković Marija, Živković Dubravka, Josijevic Mladen, Jurišević Nebojša, PRIMENA BACKCASTING METODOLOGIJE PRI DUGOROČNOM PLANIRANJU KORIŠĆENJA BIOMASE, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Vukašinović V. ENERGIJA-2018-1-2-6.pdf

 83. Josijevic Mladen, Rakić Nikola, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Vukašinović Vladimir, Živković Dubravka, Tehnologije skladištenja toplotne energije, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Josijević M. ENERGIJA-2018-1-2-7.pdf

 84. Rakić N., Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Josijevic Mladen, Babic M., Renewable electricity in Western Balkans: Support policies and current state, null, 10.2298/TSCI180512169R (ISSN 0354-9836) 10.2298-TSCI180512169R.pdf

 85. Todic Nenad, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Vulovic Snezana, Sustersic Vanja, Mathematical modeling and experimental verification parameters valve plate of axial piston pumps of water hydraulic, null 24-Kvalitet zivota - Savic.pdf

 86. Jurišević Nebojša, Gordić Dušan, Lukic Nebojsa, Josijevic Mladen, Benchmarking heat consumption in educational buildings in the city of Kragujevac (Serbia), null, 10.1007/s12053-018-9631-y (ISSN 1570-646X)

 87. Blagojević Veselin, Šušteršič Vanja, Đurić Slavko, Božičković Ranko, Novaković Vojislav, Gordić Dušan, Research of characteristics sewage sludge as the foundation for thermal processing and evaluation of its energy efficiency, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Blagojevic et.al. ENERGIJA-2018-1-2.pdf

 88. Boskovic Goran, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Josijevic Mladen, Vukašinović Vladimir, TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE LED JAVNE RASVETE U OPŠTINI RAČA, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Bošković G. ENERGIJA-2018-1-2-5.pdf

 89. Vukašinović Vladimir, Jurišević Nebojša, Josijevic Mladen, Živković Dubravka, Gordić Dušan, Povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije objekata predškolskih ustanova - studija slučaja obdanište „Ciciban“, null, Tehnika, 10.5937/tehnika1803381V (ISSN 0040-2176) 0040-21761803381V.pdf

 90. Jurišević Nebojša, Gordić Dušan, Vukašinović Vladimir, Radojevic Ana, Stojanović Gordana, Analiza specifičnih potrošnji energije u zdravstvenim ustanovama u gradu Kragujevcu, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Jurišević N. ENERGIJA-2018-1-2-8.pdf

 91. Đonović Katarina, Šušteršič Vanja, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Analysis of possibilities for heating and cooling of Faculty of Engineering University of Kragujevac with heat pump, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Djonovic ENERGIJA-2018-1-2-2.pdf

 92. Sustersic Vanja, Nešović Aleksandar, Gordić Dušan, Đonović Katarina, Terzić Ivana, An overview of wastewater treatment from the milk and dairy industry–case study of Central Serbia, null, 10.5004/dwt.2018.23006 (ISSN 1944-3994)

 93. Gordić Dušan, Nikolić Jelena, Vukasinovic Vladimir, Influence of global warming on primary energy consumption for heating and cooling in public buildings, null, 10.2298/TSCI190527383G (ISSN 0354-9836) 10.2298-TSCI190527383G.pdf

 94. Jovanović Davor, Gordić Dušan, Šušteršič Vanja, Josijević Mladen, Jurišević Nebojša, Аnаlizа isplаtivоsti ugrаdnjе fоtоnаpоnskih pаnеlа u јаvnоm оbјеktu nа tеritоriјi Krаguјеvcа – studiја slučаја оbdаništе „Zеkа“, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) Jovanovic Traktori i pogonske masine Vol_24_No_3_4_2019.pdf

 95. Vukasinovic Vladimir, Gordić Dušan, Zivkovic M., Končalović Davor, Živković Dubravka, Long-term planning methodology for improving wood biomass utilization, null, 10.1016/j.energy.2019.03.105 (ISSN 0360-5442)

 96. Končalović Davor, Živković Dubravka, Gordić Dušan, Vukašinović Vladimir, Josijevic Mladen, Stević Slađana, IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF CITY VEHICLE FLEETS: CASE STUDY, null, Mobility and Vehicle Mechanics (MVM), 10.24874/mvm.2019.45.04.01 (ISSN 1450-5304) Koncalovic_et_all_Paper.pdf

 97. Jovanović Davor, Gordić Dušan, Lukic Nebojsa, Vukašinović Vladimir, Nikolić Novak, Evaluation of Installing Semi-transparent Photovoltaic Glass on the Bus Stop, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) Jovanovic Traktori i pogonske masine Vol_25_No_3_4_2020-2.pdf

 98. Todic Nenad, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Šušteršič Vanja, Development and Experimental Research of a Water Hydraulics Piston Axial Pump - The Most Important Components of the Reverse Osmosis System, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) Todic TPM Vol_25_No_5 Rad 3.pdf

 99. Aleksic Natalija, Nešović Aleksandar, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Milovanovic Dobrica, Slaughterhouse water consumption and wastewater characteristics in the meat processing industry in serbia, null, 10.5004/dwt.2020.25745 (ISSN 1944-3994)

 100. Radojević Ana, Nikolic Danijela, Janjušević Marko, Skerlić Jasmina, Gordić Dušan, POSSIBILITIES FOR REDUCING CO2 EMISSIONS IN PUBLIC BUILDINGS USING BIOMASS, null, Traktori i pogonske mašine (ISSN 0354-9496) DN - Traktori 2020.pdf

 101. Josijevic Mladen, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Ranking energy performance opportunities obtained with energy audit in dairies, null, 10.2298/TSCI191125100J (ISSN 0354-9836) 10.2298-TSCI191125100J.pdf

 102. Jovanović Davor, Gordić Dušan, Nikolić Jelena, Jurišević Nebojša, Josijevic Mladen, Toplotno bilansiranje i povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije vrtića „Zeka“ u gradu Kragujevcu, Srbija, null, 10.46793/EEE20-1-2.119J (ISSN 0354-8651) 17 029 125_Davor Jovanovic_Dusan Gordic_Jelena Nikolic_Mladen Josijevic_Nebojsa Jurisevic_TOPLOTNO BILANSIRANJE I POVECANJE EFIKASNOSTI K.pdf

 103. Nikolić Jelena, Aleksić Natalija, Šušteršič Vanja, Gordić Dušan, Analiza isplativost ugradnje UASB digestora za tretman otpadnih voda u pivari – Studija slučaja pivare u Republici Srbiji, null, Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) (ISSN 0354-9496) Nikolic Traktori i pogonske masine Vol_25_No_3_4_2020-3.pdf

 104. Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Vukašinović Vladimir, Josijevic Mladen, DESIGN METHOD FOR HYDRODYNAMIC TORQUE CONVERTER, null, Mobility and Vehicle Mechanics (MVM), 10.24874/mvm.2020.46.01.01 (ISSN 1450-5304) Milovanovic_Paper.pdf

 105. Nikolić Jelena, Gordić Dušan, Jurišević Nebojša, Vukasinovic Vladimir, Milovanovic Dobrica, Energy auditing of indoor swimming facility with multi-criteria decision analysis for ranking the proposed energy savings measures, null, 10.1007/s12053-021-09949-w (ISSN 1570-646X)

 106. Končalović Davor, Vukasinovic Vladimir, Živković Dubravka, Gordić Dušan, Džokic A., Neelen M., Possibilities for Affordable, Low Environmental Footprint Passive House Implementation in Republic of Serbia, null, 10.2298/TSCI200326224K (ISSN 0354-9836) 10.2298-TSCI200326224K.pdf

 107. Gordić Dušan, Vukasinovic Vladimir, Kovacevic Z., Josijevic Mladen, Živković Dubravka, Assessing the techno-economic effects of replacing energy-inefficient street lighting with LED corn bulbs, null, 10.3390/en14133755 10.3390-en14133755.pdf

 108. Jurišević Nebojša, Gordić Dušan, Vukicevic Arso, Assessment of predictive models for the estimation of heat consumption in kindergartens, null, Thermal Science, 10.2298/TSCI201026084J (ISSN 0354-9836) 0354-98362100084J.pdf

 109. Aleksic Natalija, Sustersic Vanja, Rakic Nikola, Gordić Dušan, Potrošnja energije i primena obnovljivih izvora energije u postrojenjima za tretman otpadnih voda, null, 10.46793/EEE22-3.07A (ISSN 0354-8651) 02_Natalija-Aleksic_Vanja-Sustersic_Nikola-Rakic_Dusan-Gordic_Potrosnja-energije-i-primena-obnovljivih-izvora-energije-u-PPOV.pdf

 110. Živković Dubravka, Končalović Davor, Vukašinović Vladimir, Josijevic Mladen, Gordić Dušan, Integracija toplotnih pumpi u postojeći energetski sistem u malim i srednjim preduzećima, null, 10.46793/EEE22-3.32Z (ISSN 0354-8651) 05_Dubravka-Zivkovic_Davor-Koncalovic_Vladimir-Vukasinovic_Mladen-Josijevic_Dusan-Gordic_Integracija-toplotnih-pumpi-u-postojeci-.pdf

 111. Todic Nenad, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Petrović Radovan, Experimental Research of the Hydrodynamic Processes of an Axial Piston Water Hydraulic Pump, null, Machines, 10.3390/machines10090728 (ISSN 2075-1702) machines-10-00728.pdf

 112. Vukašinović Vladimir, Končalović Davor, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Josijevic Mladen, THE ANALYSIS OF COMMERCIALLY AVAILABLE ELECTRIC CARS, null, Mobility and Vehicle Mechanics (MVM), 10.24874/mvm.2022.48.01.02 (ISSN 1450-5304) Josijevic_et_all_Paper.pdf

 113. Končalović Davor, Nikolic Jelena, Vukasinovic Vladimir, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Possibilities for Deep Renovation in Multi-Apartment Buildings in Different Economic Conditions in Europe, null, Energies, 10.3390/en15082788 (ISSN 1996-1073) energies-15-02788.pdf

 114. Jurišević Nebojša, Gordić Dušan, Vukasinovic Vladimir, Vukicevic Arso, Assessment of predictive models for estimation of water consumption in public preschool buildings, null, 10.36909/jer.10941 (ISSN 2307-1885)

 115. Kovacevic Z., Vukasinovic Vladimir, Gordić Dušan, PIECEWISE TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF LED CORN BULBS FOR STREET LIGHTING, null, 10.18485/aeletters.2022.7.2.4 (ISSN 2466-4677) 10.18485-aeletters.2022.7.2.4.pdf

 116. Gordić Dušan, Nikolic Jelena, Vukasinovic Vladimir, Josijevic Mladen, Aleksic Aleksandar, Offsetting carbon emissions from household electricity consumption in Europe, null, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 10.1016/j.rser.2023.113154 (ISSN 1364-0321) RSER-D-22-04224_R1+.pdf

 117. Jurišević Nebojša, Nešović Aleksandar, Kowalik Robert, Despotovic Milan, Gordić Dušan, Energy performance of relatively small sports halls used as public warming shelters, null, Thermal Science, 10.2298/TSCI230124123J (ISSN 0354-9836) 0354-98362300123J.pdf

 118. Vukasinovic Vladimir, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Josijevic Mladen, Nikolić Jelena, The Implementation of 3D Printing in Engineering Education in the Field of Hydraulic and Pneumatic Components, null, 3D Printing and Additive Manufacturing, 10.1089/3dp.2023.0059 (ISSN 2329-7662)

 119. Jurišević Nebojša, Stojadinovic Miroslav, Končalović Davor, Josijevic Mladen, Gordić Dušan, Students' perceptions of air quality: An opportunity for more sustainable urban transport in the medium-sized university city in the Balkans, null, Tehnika, 10.5937/tehnika2304455J (ISSN 0040-2176) Students_Perceptions_of_Air_Qualityan_an.pdf

 120. Nastić Filip, Gordić Dušan, Končalović Davor, Vukasinovic Vladimir, Nikolic Jelena, Jurišević Nebojša, Water and Electricity Consumption and Carbon Footprint of Washing Machines, null, Energija, ekonomija, ekologija, 10.46793/EEE23-1.10N (ISSN 0354-8651) 02-Filip-Nastic_Dusan-Gordic_Vladimir-Vukasinovic_Davor-Koncalovic_Jelena-Nikolic_Nebojsa-Jurisevic_Electricity-Consumption-and-C.pdf

 121. Jurišević Nebojša, Stojadinovic Miroslav, Končalović Davor, Rakic Nikola, Kowalik Robert, Gordić Dušan, Changes in students’ inner-city traveling habits caused by protective measures against COVID-19 disease – example of the medium-sized university city in the Balkans, null, Put i saobraćaj, 10.31075/PIS.69.01.02 (ISSN 04789733) 267-Article Text-1020-2-10-20230404.pdf

 122. Rakić Nikola, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Bošković Goran, Bogdanović Ivan, Characteristics of Biogas Production and Synergistic Effect of Primary Sludge and Food Waste Co-Digestion, null, BioEnergy Research, 10.1007/s12155-023-10620-8 (ISSN 1939-1234)

 123. Nikolić Jelena, Gordić Dušan, Vukasinovic Vladimir, Josijevic Mladen, Živković Dubravka, Planiranje energetske budućnosti grada: SWOT analiza – Studija slučaja grada Kragujevca, null, Energija, ekonomija, ekologija, 10.46793/EEE23-2.22N (ISSN 0354-8651) 04-Jelena-Nikolic_.pdf

 
doctoralThesis
 1. Gordić Dušan, Analiza dvostepenih elektrohidrauličnih servoventila sa povratnom spregom po položaju razvodnog klipa, null DG Disertacija.pdf

 
book
 1. Gordić Dušan, Prenos snage fluidom - hidraulika : teorijski osnovi, matematički modeli, rešeni primeri, null Prenos snage fluidom - hidraulika (teorijski osnovi, matematički modeli, rešeni primeri).pdf

 2. Gordić Dušan, Еnеrgо-еkо mеnаdžmеnt u industriјi nаmеštаја, null Energo-eko menadzment u industriji nameštaja.pdf

 
bookPart
 1. Maksimovic Saša, Todorovic Slobodan, Gordić Dušan, Potrošnja vode u velikim sistemima – primer "Zastava automobili" a.d", null JINA 2006.pdf

 
review
 1. Jelić Dubravka, Gordić Dušan, Babic Milun, Končalović Davor, Sustersic Vanja, Review of existing energy management standards and possibilities for its introduction in Serbia, null, 10.2298/TSCI091106003J (ISSN 0354-9836) 0354-98361000003J.pdf

 2. Gordić Dušan, Babic Milun, Jelić Dubravka, Končalović Davor, Vukasinovic Vladimir, Integrating energy and environmental management in wood furniture industry, null, 10.1155/2014/596958 10.1155-2014-596958.pdf

 3. Vukasinovic Vladimir, Gordić Dušan, Babic Milun, Živković Dubravka, Končalović Davor, Review of efficiencies of cogeneration units using internal combustion engines, null, 10.1080/15435075.2014.962032 (ISSN 1543-5075)

 
conferenceObject
 1. Bojan Luković, Gordić Dušan, Određivanje intenziteta sunčevog zračenja na površine na zemlji, null, Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH 4327-25-13215-1-10-20190307.pdf

 2. Gordić Dušan, Bojan Luković, Određivanje položaja sunca u odnosu na površine na zemlji, null, Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH 4326-25-13210-1-10-20190307.pdf

 3. Stojković Svetislav, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Luković Bojan, Prоmеnа prеnоsа bеz prеkidа tоkа snаgе u аutоmаtskim mеnjаčimа tеških vоzilа, null, Nauka i motorna vozila Prоmеnа prеnоsа bеz prеkidа tоkа snаgе u аutоmаtskim mеnjаčimа tеških vоzila -NMV 1997.pdf

 4. Stојkоvić Svetislav, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Luković Bojan, Оptimizаciја hidrаuličkоg sistеmа zа аktivirаnjе frikciоnih spојnicа u turbоplаnеtаrnim mеnjаčimа, null, Nauka i motorna vozila Оptimizаciја hidrаuličkоg sistеmа zа аktivirаnjе frikciоnih spојnicа u turbоplаnеtаrnim mеnjаčimа NMV 1997.pdf

 5. Sustersic Vanja, Babić Milun, Gordić Dušan, Studiја rаzvоја sistеmа uprаvlјаnjа prоmеnоm stеpеnа prеnоsа u аutоmаtskim trаnsmisiјаmа, null Studija razvoja sistema upravljanja promenom stepena prenosa u automatskim transmisijama Demi 2001.pdf

 6. Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Dynamic Simulation Of Two-Stage Electrohydraulic Servovalve, null DynamicSimulationSV.pdf

 7. Babić Milun, Marković Zoran, Džоkоvić Sreten, Gordić Dušan, Miloradović Nenad, Rаzvој sеriје mеrаčа prоtоkа vоdе i utrоškа tоplоtnе еnеrgiје, null Razvoj serije meraca protola vode i utroska toplotne energije Demi 2001.pdf

 8. Gordić Dušan, Babić Milun, Milovanović Dobrica, Šušteršič Vanja, "Nоv" živоt vоdnе hidrаulikе, null Nov zivot vodne hidraulike Demi 2001.pdf

 9. Sustersic Vanja, Babić Milun, Gordić Dušan, Matematički model automatske transmisije u putničkim motornim vozilima, null MVM Vanja 2002.pdf

 10. Sustersic Vanja, Babić Milun, Gordić Dušan, Matematički model automatske transmisije u putničkim motornim vozilima, null JUDEKO 2002-Vanja.pdf

 11. Sustersic Vanja, Babić Milun, Gordić Dušan, Predlog rešenja automatske transmisije za gradske i prigradske autobuse, null RaDMI 2002.pdf

 12. Sustersic Vanja, Babić Milun, Gordić Dušan, Matematičko modeliranje i simulacija turbomenjača u automatskoj transmisiji motornih vozila, null DEMI 2002-Vanja.pdf

 13. Gordić Dušan, Babić Milun, Milovanovic Dobrica, Sustersic Vanja, Analiza karakteristika strujanja radne tečnosti kroz prvi stepen hidrauličkog pojačanja u stacionarnom režimu rada dvostepenog elektrohidrauličkog servorazvodnika, null DEMI 2002-Gordic.pdf

 14. Gordić Dušan, Babic Milun, Šušteršič Vanja, Uticaj fizičkih veličina opruge povratne sprege na karakteristike dvostepenog servorazvodnika, null GordicBabicSustersic_HIPNEF-2002.pdf

 15. Babić Milun, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Determination Of Values For Flow Coefficients Of First Stage Orifices In Two-Stage Electrohydraulic Servovalves, null Gordic FLOW COEFFICIENTS OF FIRST STAGE ORIFICES SERVOVAVE.pdf

 16. Tanasijevic Marko, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Primеnа inžеnjеrskih prоrаčunа u Intеrnеt оkružеnju, null Demi Tanasijevic.pdf

 17. Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Babić Milun, Sustersic Vanja, Numerički algoritam za proračun aeroturbina male snage, null DEMI_2003 Jovicic.pdf

 18. Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Izračunavanje stacionarne aksijalne sile usled strujanja radne tečnosti u razvodnom ventilu, null DEMI_2003 Gordic (1).pdf

 19. Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Karaić Aleksandar, Gordić Dušan, Parametric Modeling of a Hydrodynamic Coupling in CAD Environment, null Parametric modeling of hydrodynamic coupling.pdf

 20. Gordić Dušan, Babić Milun, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Various aspects of computer application in fluid power, null RaDMI 2003 -Gordic.pdf

 21. Jovicic Nebojsa, Ivanovic Aleksandar, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Babic Milun, Computer Aided Design of Wind Turbine Blade, null RaDMI 2003 -Jovicic.pdf

 22. Sustersic Vanja, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Matematički model rada lamelastih frikcionih spojnica u automatskoj transmisiji, null DEMI_2003 Vanja.pdf

 23. Sustersic Vanja, Jovicic Nebojsa, Babić Milun, Gordić Dušan, Principles of automatic transmission modeling and simulation, null POWER_TRANSMISSION_2003.PDF

 24. Sustersic Vanja, Babić Milun, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Primena računara u projektovanju automatskih transmisija, null IRMES 2004.pdf

 25. Sustersic Vanja, Babić Milun, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Modelling and simulation of friction disc clutch operation in automatic transmission, null abstracts-CONAT2004.pdf CONAT20041073-Paper.PDF

 26. Živković Dubravka, Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Uticaj konstruktivnih parametara ventila sigurnosti na njegove statičke karakteristike, null HIPNEF 2004-D. Jelic.pdf

 27. Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Jovicic Nebojsa, Babić Milun, Analiza ponašanja momentnog motora servorazvodnika, null HIPNEF 2004-Gordic.pdf

 28. Sustersic Vanja, Babić Milun, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Modeliranje proporcionalnog elektromagnetnog ventila u automatskoj transmisiji, null MVM 2004-Sustersic.pdf

 29. Jovicic Nebojsa, Babić Milun, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Sustersic Vanja, Mogućnosti iskorišćenja energije iz gradskog otpada, null Mogucnosti iskoriscenja energije iz gradskog otpada - Simterm 2005.pdf

 30. Babic Milun, Pavlovic Nenad, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, The influence of the organized investment in small hydro power plant building on the development of deregulating electric energy market in Serbia with the analysis of possible energetic-economic-ecological benefits, null BPC_2005.pdf

 31. Babić Milun, Pavlović Nenad, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, The small hydro power plants – new deal of the Serbian energetic, null Paper Milun Babic Soko Banja, 2005.pdf

 32. Gordić Dušan, Babic Milun, Jovicic Nebojsa, Šušteršič Vanja, Jelić Dubravka, Меtоdi diјаgnоstikоvаnjа оdvајаčа kоndеnzаtа, null Gordić, D., Babić, M., Jovičić, N., Šušteršič, V., Jelić, D. (2005) Metodi dijagnostikovanja odvajača kondenzata.pdf

 33. Gordić Dušan, Babić Milun, Jovicic Nebojsa, Končalović Davor, Politika gazdovanja energijom u industrijskom preduzeću, null Kvalitet 07 - Gordic.pdf

 34. Jovicic Nebojsa, Živković Dubravka, Bošković Goran, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Održivo upravljanje otpadom i mogućnosti istorišćenja energije iz gradskog otpada, null Festival kvaliteta 2007.pdf

 35. Babić Milun, Gordić Dušan, Končalović Davor, Darijević Kazimir, Golubović Vuka, Knežević Tomislav, Jovicic Nebojsa, Sustersic Vanja, Despotovic Milan, Istraživanje mogućnosti za gradnju i idejni koncept male hidroelektrane na lokaciji "prekidna komora" na magistralnom vodosnabdevnom cevovodu Lubnice-Berane, null Rad 11- Budva.pdf

 36. Babić Milun, Darijević Kazimir, Končalović Davor, Živković Dubravka, Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, Prikaz nove metode za proračun i projektovanje malih visokoučinskih hidroelektrana, null PRIKAZ NOVE METODE ZA PRORAČUN I PROJEKTOVANJE MALIH VISOKOUČINSKIH HIDROELEKTRANA - Hidroelektrane 2008..pdf

 37. Babić Milun, Gordić Dušan, Jovicic Nebojsa, Milovanovic Dobrica, Sustersic Vanja, Živković Dubravka, Končalović Davor, Rezultati, problemi i perspektive u oblasti energetske efikasnosti iz ugla RECEE Kragujevac", Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, null Rezultati, problemi i perspektive u oblasti energetske efikasnosti iz ugla RECEE Kragujevac - IEEP 2008.pdf

 38. Babic Milun, Gordić Dušan, Končalović Davor, Darijević Kazimir, Golubović Vuka, Knežević Tomislav, Šušteršič Vanja, Despotovic Milan, O mogućnostima korišćenja hidropotencijala reke Bistrice, null Alternativni izvori energije... - 27. Milun Babić et al..pdf

 39. Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordic Dusan, Sustersic Vanja, Koncalovic Davor, Jelic Dubravka, Boskovic Goran, About Creation and Reached Goals of Development Policy in The Area of Energy Efficiency, Environmental Protection and Sustainable Development in The City of Kragujevac, null About Creation and Reached Goals of Development Policy in The Area of Energy Efficiency, Environmental Protection and Sustainable Development in The City of Kragujevac SDEWES 2009.pdf

 40. Jelic Dubravka, Gordić Dušan, Babic Milun, Koncalovic Davor, Šušteršič Vanja, Review of Existing Energy Management Standards and Possibilities for Its Introduction in Serbia, null Review of Existing Energy Management Standards and Possibilities for Its Introduction in Serbia SDEWES 2009.pdf

 41. Živković Dubravka, Gordić Dušan, Babic Milun, Končalović Davor, Sustersic Vanja, Review of Existing Energy Management Standards and Possibilities for Its Introduction in Serbia, null M34 Review of Existing Energy Management.pdf

 42. Jovicic Nebojsa, Bošković Goran, Jovičić Gordana, Gordić Dušan, Improving Efficiency Of Municipal Waste Collection Using GPS Logistics, null, Research and Development in Mechanical Industry RADMI_2009.pdf

 43. Sustersic Vanja, Jelić Dubravka, Babic Milun, Gordić Dušan, Energy Management Systems Applied to Bread Factory, null Energy Management Systems Applied to Bread Factory SDEWES 2009.pdf

 44. Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Babic Milun, Končalović Davor, Živković Dubravka, Computer Application in Hydrostatic Transmission Technology, null M33 Computer application in hydrostatic.pdf

 45. Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Jovicic Nebojsa, Gordić Dušan, Despotovic Milan, Sustersic Vanja, Jelić Dubravka, Končalović Davor, Boskovic Goran, Petrovic Danijela, Pregled postignuća Regionalnog evro centra za energetsku efikasnost Kragujevac, null IEEP 2010 - Babic.pdf

 46. Nikolić Novak, Gordić Dušan, Waste Minimization in the Furniture Industry, null, Proceedings Nikolić.pdf

 47. Gordić Dušan, Babic Milun, Nikolić Novak, Jelić Dubravka, Končalović Davor, Wood Waste Combustion in the Furniture Industry, null IEEP 2010 - Gordic.pdf

 48. Gordić Dušan, Babic Milun, Živković Dubravka, Končalović Davor, Introducing Energy and Environmental Policy in Furniture Industry, null M33 Introducing Energy and Environmental.pdf

 49. Babic Miroslav, Matijević Milan, Stefanovic Miladin, Gordić Dušan, Blagojevic Mirko, Cvjetković Vladimir, ICT tehnologije u funkciji podizanja efikasnosti bolonjskog procesa, null, Zbornik radova: Bolonja 2010: Stanje, dileme i perspektive Zbornik Trend 2010.pdf

 50. Skerlić Jasmina, Gordić Dušan, A Review of Building Energy Regulation, Clasification and Certification Schemes, null, PROCEEDINGS Skerlić.pdf

 51. Vukašinović Vladimir, Gordić Dušan, Babic Milun, Design of System for Central Aspiration of Wood Dust, null Design of System for Central Aspiration of Wood Dust.pdf

 52. Milovanovic Dobrica, Babić Milun, Jovičić Nebojša, Gordić Dušan, Energy efficiency in buildings, industry and transportation, null, 10.1063/1.4768971 (ISSN 0094-243X)

 53. Milojević Saša, Gordić Dušan, Pesic Radivoje, NATURAL GAS AS A SAFE TECHNOLOGY FOR CLEAN URBAN VEHICLES, null, Mobility and Vehicle Mechanics (MVM) Milojevic_MVM_2012_066.pdf

 54. Starčević Strahinja, Antonijević Marko, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Sustersic Vanja, Isplativost ugradnje solarnih kolektora i solarnih bojlera za zagrevanje vode u domaćinstvima, null 08-Festival kvaliteta 2013.pdf

 55. Sustersic Vanja, Savić Slobodan, Gordić Dušan, The use of waste heat from wastewater treatment in rural households with heat pump, null DEMI 2013-Vanja.pdf

 56. Stefanovic Andreja, Gordić Dušan, Zero Carbon Homes, Cogeneration and Organic Agriculture as a Methods of Reducing CO2 Emissions, null 38 ZERO CARBON HOMES, COGENERATION AND ORGANIC AGRICULTURE AS A METHODS OF REDUCING CO2 EMISSIONS.pdf

 57. Sustersic Vanja, Glišović Jasna, Gordić Dušan, Trends in development, design and calculation of CVT, null MVM2014-3_Vanja.pdf

 58. Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Savić Slobodan, Glišović Jasna, Biological filtration in wastewater treatment, null Biological filtration in wastewater treatment-Sustersic, Gordic, Savic, Glisovic,.pdf

 59. Jurišević Nebojša, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Rakic Nikola, Overiew of air quality legislation and monitoring of measure zone Serbia, null 024-Festival kvaliteta VS 2015.pdf

 60. Gojković Ranka, Moljević Slaviša, Gordić Dušan, Implementacija sistema upravljanja energijom ISO 50001:2011 u BIH, null Implementacija sistema upravljanja energijom ISO 50001-2011 u BIH.pdf

 61. Blagojević Veselin, Gordić Dušan, Božičković Ranko, Novaković Vojislav, Energetski pametne zgrade kroz primjenu “internet stvari” - IoT(Internet of Things), null Energetski pametne zgrade kroz primjenu “internet stvari” - IoT (Internet of Things).pdf

 62. Gordić Dušan, Vukašinović Vladimir, Aleksić Aleksandar, Nešović Aleksandar, Introduction of water management in food production plant: a case study margarine production facility, null, PROCEEDINGS OF THE 5 thINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING RAD ISCAME_2017_Conference_Proceeding.pdf

 63. Živković Dubravka, Končalović Davor, Nikolic Danijela, Gordić Dušan, Vukasinovic Vladimir, Josijevic Mladen, Opportunities and Barriers for Deep Renovation in Serbia, null M34 Opportunities and Barriers DR.pdf

 64. Todic Nenad, Savić Slobodan, Gordić Dušan, Šušteršič Vanja, Saving energy and sustainable development with water hydraulics components and systems- opportunities, challenges and objectives, null, Energija, ekonomija, ekologija (ISSN 0354-8651) Todić N. ENERGIJA-2018-1-2-4.pdf

 65. Končalović Davor, Živković Dubravka, Gordić Dušan, Vukasinovic Vladimir, Josijevic Mladen, Genesis of the Unsustainability in the Public Transportation System in Kragujevac, null M34 Genesis of the unsustainability.pdf

 66. Gordić Dušan, Jurišević Nebojša, Živković Dubravka, Vukašinović Vladimir, Milovanovic Dobrica, Končalović Davor, Josijevic Mladen, Benchmarking of Heat Energy Consumption in Public Buildings in the City of Kragujevac, null, Energetics 2018 : proceedings eNergetics2018.pdf

 67. Aleksic Natalija, Šušteršič Vanja, Gordić Dušan, Nikolić Danijela, Rakić Nikola, Reduction of water consumption in waste water treatment systems in the automotive industry, null Vanja 3Proceedings DEMI 2019-7.pdf

 68. Rakic Nikola, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Josijevic Mladen, Jurišević Nebojša, Nikolic Jelena, Inoculum to substrate ratio: Calculating methods, null ENERGETIKA_Zbornik_Radova_2020-Rakic.pdf

 69. Radojević Ana, Nikolić Danijela, Skerlić Jasmina, Gordić Dušan, Uticaj mera energetske efikasnosti na smanjenje emisije CO2 u javnimzgradama - primer Grada Kragujevca, null Uticaj mera energetske efikasnosti na smanjenje emisije CO2 u javnim zgradama - primer grada Kragujevca .pdf

 70. Radojević Ana, Nešović Aleksandar, Skerlic Jasmina, Gordić Dušan, Nikolic Danijela, Energy Efficiency in the Public Buildings Sector in the Territory of the City of Kragujevac – Case Study of "Milutin and Draginja Todorović" Elementary School, null 6135-49-18669-2-10-20201102.pdf

 71. Josijevic Mladen, Sustersic Vanja, Gordić Dušan, Vukasinovic Vladimir, Nikolic Danijela, Rakic Nikola, Pregled mera energetske efikasnosti i sprovođenje energetskog pregleda u prehrambenoj industriji, null ENERGETIKA_Zbornik_Radova_2020-Mladen.pdf

 72. Aleksic Natalija, Sustersic Vanja, Nikolic Jelena, Rakic Nikola, Gordić Dušan, Domestic wastewater treatment in the Republic of Serbia, null DEMI 2021-Natalija.pdf

 73. Končalović Davor, Nikolic Jelena, Vukasinovic Vladimir, Gordić Dušan, Živković Dubravka, Possibilities for Deep Renovation in Multi Apartment Building Under Different Climate and Economic Conditions, null (ISSN 1847-7178) M34 Possibilities for Deep Renovation.pdf

 74. Šušteršič Vanja, Vukašinović Vladimir, Gordić Dušan, Josijevic Mladen, 3D printing of hydrodynamic coupling for school education, null, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 10.1088/1757-899X/1271/1/012002 (ISSN 1757-8981) Šušteršič_2022_IOP_Conf._Ser. _Mater._Sci._Eng._1271_012002.pdf

 75. Nešović Aleksandar, Josijevic Mladen, Lukic Nebojsa, Nikolić Novak, Gordić Dušan, Heat losses of the aluminum flat absorber plate as a function Of the vector wind characteristics – numerical analysis, null Toplotni gubici aluminijumske ravne apsorberske ploce.pdf

 
technicalReport
 1. Gordić Dušan, Babic Milun, Jovicic Nebojsa, Milovanovic Dobrica, Sustersic Vanja, Jelic Dubravka, Končalović Davor, Miloradović Nenad, Povećana energetska efikasnost postrojenja za lakiranje školjki putničkih automobila fabrike "Zastava automobili", null TR34.pdf

 2. Gordić Dušan, Babic Milun, Jovicic Nebojsa, Milovanovic Dobrica, Sustersic Vanja, Jelic Dubravka, Končalović Davor, Savić Slobodan, Povećana energetska efikasnost proizvodnih procesa fabrike Zastava automobila, null TR35.pdf

 3. Babic Milun, Dаriјеvić Kаzimir, Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Jelic Dubravka, Končalović Davor, Mаlа visоkоučinskа hidrоеlеktrаnа tipа „FRАNCIS“, null tr32.pdf

 4. Bаbić Milun, Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Jelić Dubravka, Končalović Davor, „Baza – KG“ – Baza podataka o toplotno-distributivnom sistemu Grаdа Krаguјеvcа, null tr31.pdf

 5. Babic Milun, Milovanovic Dobrica, Gordić Dušan, Jelic Dubravka, Končalović Davor, „Мrеžа – KG“ – Sоftvеr zа simulаciјu rаdа tоplоtnо distributivnоg sistеmа Grаdа Krаguјеvcа, null tr33.pdf

 6. Jovicic Nemanja, Despotovic Milan, Milovanovic Dobrica, Babic Milun, Gordić Dušan, Vujić Goran, Jovicic Gordana, Sustersic Vanja, Boskovic Goran, Меtоdоlоgiја zа mоnitоring i оptimizаciјu prоcеsа sаkuplјаnjа čvrstоg оtpаdа, null tr39.pdf

 7. Gordić Dušan, Babic Milun, Sustersic Vanja, Vukasinovic Vladimir, Končalović Davor, Jelic Dubravka, Sistem centralne aspiracije u industriji nameštaja, null TR-59-2011.pdf

 8. Gordić Dušan, Babić Milun, Sustersic Vanja, Živković Dubravka, Končalović Davor, Jovičić Gordana, Miloradović Nenad, Vukasinovic Vladimir, Povećana energetska i ekoefikasnost proizvodnih procesa fabrike Novart, null TR-60-2011.pdf

 9. Jelic Dubravka, Končalović Davor, Babic Milun, Gordić Dušan, Josijevic Mladen, Меtоdоlоgiја zа vrеdnоvаnjе kоgеnеrаciоnih prојеkаtа u zgrаdаrstvu, null tr-93-2017.pdf

 10. Živković Dubravka, Vukasinovic Vladimir, Končalović Davor, Gordić Dušan, Nikolić Danijela, Softver za tehno-ekonomsku analizu izgradnje nisko-energetskih zgrada u Srbiji – Sustainable Housing Evaluation tool – SHELL, null TR3.pdf

 11. Nešović Aleksandar, Lukic Nebojsa, Taranović Dragan, Cvetković Dragan, Jurišević Nebojša, Gordić Dušan, Josijevic Mladen, Eksperimentalna instalacija za ispitivanje fiksnih solarnih prijemnika sa otvorenim cirkulacionim krugom i koncept fiksnog ravnog zastakljenog solarnog prijemnika sa SnAl2O3 selektivnim apsorberom i gravitacionim proticanjem vode, null M82-1.pdf